Exposities

Wittem--Tentoonstelling 'Sleutel naar de hemel' over reliekenverering

Zaterdag, 2. Juni 2018, 13:30 - 16:30
 
expo   Vensters 2018-1 6p_Page_4_Image_0003.jpg

Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken (opening)
Tentoonstelling over reliekenverering

Al sinds de Middeleeuwen trekken om de zeven jaar pelgrims van heinde en verre naar Maastricht en Aken voor de Heiligdomsvaart.
De reliekschrijnen die worden meegedragen in de ommegangen staan centraal in deze tentoonstelling. Replica's ervan geven een indruk van de kracht die de relieken door de eeuwen heen uitoefen(d)en.

Opening Pinksterzondag 20 mei 13.30 uur, met lezing Fred Ashman
De tentoonstelling wordt geopend met een lezing van kunsthistoricus Fred Ahsmann. In zijn boek 'Confusion and Order' (2017) verduidelijkt hij dat de beeltenissen op de noodkist van Sint-Servaas verwijzen naar het einde der tijden. Hij plaatst de kist in de oorspronkelijke opstelling, geflankeerd door portretten van zijn stichters.

Openingstijden zijn verder:
Pinkstermaandag 21 mei
Zaterdag 2, 16, 23, 30 juni
zondag 3, 10, 17, 24 juni en  zondag 1 juli

De expositie is steeds geopend van 13.30 -16.30 uur.
Een vrije gave wordt op prijs gesteld.

In juni 2018 organiseert Stichting Katholiek Erfgoed (SKE) voor de eerste keer de Maand van het Katholieke Erfgoed. De Maand van het Katholieke Erfgoed 2018 is vanwege de Maastrichtse Heiligdomsvaart 2018 gericht op het Middeleeuwse katholieke erfgoed in het Zuid-Limburgse en aangrenzende heuvelland. Het thema is “Op zoek naar de Hemel; processies en bedevaarten in het heuvelland”. Op diverse locaties wordt uitgelegd en getoond hoe kenmerkende katholieke tradities in de hoge middeleeuwen (tussen 1000 en 1300) in het heuvelland zijn ontstaan en hoe zij er voortleven. 

In de Maand van het Katholieke Erfgoed, juni 2018, kunt u vanuit Maastricht via het Maas-, Geul- en Gulpdal een bijzondere zoektocht volgen. Deze Middeleeuwse pelgrimstocht leidt u via tentoonstel-lingen over de Maastrichtse Heiligdomsvaart 2018, de Meerssener Gank, de reizen van Gerlach en Emo en de kluizenaar Henricus Weerts naar de Sleutel tot de Hemel in de kloosterbibliotheek van Wittem. Vanaf deze tentoonstelling in Wittem leidt de weg u uiteindelijk, langs bouwfragmenten van de Heilige Stede in Karsveld, naar het eindpunt, de Sacramentsprocessie in het klooster Hoogcruts. 

www.kloosterwittem.nl 

Zie ook  www.stichtingkatholiekerfgoed.nl  voor de route en de verschillende programma's of klik naar  http://www.stichtingkatholiekerfgoed.nl/de-pelgrimsroute-2018/ 

 

 
Locatie : Kloosterbibliotheek
Wittemer Allee 32
Wittem

 knop aanmelden 1

Als u een evenement wilt aanmelden, klik dan op bovenstaande knop.